સરળ ઈન્ટરફેસ

કિડ સુપર સરળ ઇન્ટરફેસમાં કામ કરી શકે છે.

ટ્રેક વ્યવહારો

તમારી તમામ સેલ્સ, ફ્યુચર્સ, ક્વોલિટીઝ કલગી અને 1 પ્લેસમાંથી વેચેલું ટ્રૅક કરો.

મનગ રિટર્ન્સ

મનાગ ઓલ સેલ્સ રિટર્ન્સ એન્ડ પુઅરની ઇનામ 1 પ્લેસથી

કેન્દ્રીયકૃત ઇનવેન્ટરી

કેન્દ્રીય પ્લેસમાં તમારા બધા ઇમ્સ / સ્કૂલ અને ઈન્વેન્ટરીનો સમાવેશ કરવો

મહેમાનો ફાઇલ કરો

એક ફાઇલ રીટર્ન અતિથિઓ પરત કરે છે!

રિપોર્ટ્સ જનરેટ કરો

પી એન્ડ એલ, ઓડિટ અટકાયત માટે બહુવિધ એક્સ્ટેન્સિબલ બિઝનેસ રિપોર્ટ જનરેટ કરે છે

ક્લાઈન્ટ પ્રમાણપત્રો

એકાઉન્ટિંગ

Choose your plan

  • Active Application
  • Users
  • Receipt Storage
  • Expense Records
  • Approval Workflow
  • Reporting
  • Free Support
  • SSL Encryption

FREE

for a month
STARTER

9

MONTHLY
STANDARD

80

YEARLY 50% Savings
Recommended ECONOMY

99

MONTHLY 65% Savings
PROFESSIONAL

800

YEARLY 82% Savings