പേയ്മെന്റ് ലിങ്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക

ശേഖരിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂടെ പരിധിയില്ലാത്ത പേയ്മെന്റ് ലിങ്കുകൾ. എവിടെയും ലിങ്ക് പങ്കിടുക.

ആപ്പ് / ഇമെയിൽ / ഫേസ്ബുക്ക്

ആപ്പ്, ഇമെയിൽ, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ലിങ്ക് പങ്കിടുക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യാര്ത്ഥം തരട്ടെ.

ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്

, Paytm, ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ്ബാംങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപി പേയ്മെന്റ് ശേഖരിക്കുക. കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണ നെഫ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ബാങ്ക് കൈമാറ്റങ്ങൾ ഇല്ല.

അന്നു സെറ്റിൽമെന്റ്

ഒരേ ദിവസം എല്ലാ പെയ്മെന്റുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു അടുത്ത പകൽ ക്രെഡിറ്റ് നേടുക.

പേയ്മെന്റ് ട്രാക്കിംഗ്

ട്രാക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പോലെ ഓൺലൈൻ എല്ലാവരുടേയും നിയന്ത്രിക്കുക.

ട്രാക്ക് പണമൊഴുക്ക്

ഏതുസമയത്തും നിങ്ങളുടെ രെചെഇവബ്ലെസ് ആൻഡ് കുടിശിക ഒരു സംക്ഷിപ്ത സംഗ്രഹ കാഴ്ച നേടുക. നിങ്ങളുടെ പണമൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക.

ക്ലയന്റ് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നൽകേണ്ടിവരും സ്നേഹിക്കുന്നു എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പണം.

Choose your plan

  • Active Application
  • Links
  • Payments
  • Payment Tracking
  • Payment Gateway
  • Reporting
  • Free Support
  • SSL Encryption

FREE

for a month
STARTER

9

MONTHLY
STANDARD

80

YEARLY 50% Savings
Recommended
ECONOMY

99

MONTHLY 65% Savings
PROFESSIONAL

800

YEARLY 82% Savings