ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਬਣਾਓ

ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ.

WhatsApp / ਈਮੇਲ / ਫੇਸਬੁੱਕ

WhatsApp, ਈਮੇਲ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀਏ.

ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ Paytm, ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, Netbanking ਜ UPI ਵਰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ NEFT ਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ.

ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦੋਬਸਤ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ

ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ.

ਟਰੈਕ ਨਕਦ ਵਹਾਅ

ਆਪਣੇ receivables ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ.

ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.

Choose your plan

  • Active Application
  • Links
  • Payments
  • Payment Tracking
  • Payment Gateway
  • Reporting
  • Free Support
  • SSL Encryption

FREE

for a month
STARTER

9

MONTHLY
STANDARD

80

YEARLY 50% Savings
Recommended
ECONOMY

99

MONTHLY 65% Savings
PROFESSIONAL

800

YEARLY 82% Savings