ఉద్యోగి డేటాను నిర్వహించు

జోడించడానికి లేదా తొలగించడానికి లేదా సంప్రదింపు వివరాలు, బ్యాంకు వివరాలు, పరిహారం సహా ప్రదేశంనుండి ఉద్యోగులు చుట్టూ అన్ని క్లిష్టమైన సమాచారాన్ని అప్డేట్, మేనేజర్ రిపోర్ట్ మొదలైనవి

యాక్సెస్ సమాచారం

ఆకులు వంటి రాబోయే ఈవెంట్స్ సహా ప్రదేశంనుండి జట్టు సభ్యులు చుట్టూ అన్ని క్లిష్టమైన సమాచారాన్ని ఆన్లైన్ సులభంగా యాక్సెస్.

అనుమతులు నిర్వహించండి

సులభంగా ఇది చుట్టూ ఉద్యోగి యాక్సెస్ కావాలి అన్ని అనుమతులను నిర్వహించడానికి ఏమి హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, సేల్స్ మొదలైనవి చుట్టూ అన్ని డేటా

సామాజిక కొలాబరేషన్

కలుసుకునేందుకు మరియు మీ స్వంత అంతర్గత డిజిటల్ గోడ పై మీ కంపెనీ తో హ్యాంగ్ ఔట్. మీ పని సంస్కృతి సరదాగా మూలకం తీసుకురండి.

క్లయింట్ టెస్టిమోనియల్స్

ఎల్లప్పుడూ ఉచిత. ఫరెవర్.

Choose your plan

  • Active Application
  • Users/Employees
  • Data Management
  • Manage Permissions
  • Manage Employees
  • Free Support
  • Team Communication
  • SSL Encryption

FREE

STARTER

9

MONTHLY
STANDARD

80

YEARLY 50% Savings
Recommended
ECONOMY

99

MONTHLY 65% Savings
PROFESSIONAL

800

YEARLY 82% Savings