પોતાની નીતિ વ્યાખ્યાયિત

લવચીક નિયમ આધારિત સિસ્ટમ છે કે જે તમે વ્યાખ્યાયિત અથવા તમારા પોતાના નીતિ કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. રજા પ્રકારો નિર્ધારિત આગળ લઈ આવે છે, ક્વોટા વગેરે છોડી

ઑનલાઇન ટ્રેકિંગ

રજા માટે અરજી ઓનલાઇન. કર્મચારી મેનેજર મંજૂરી વર્કફ્લો. ગમે ત્યારે અહેવાલો બહાર લો.

પગારપત્રક એકત્રિકરણ

ચુસ્ત તમારા પોતાના નીતિઓ મુજબ બધા અવેતન અથવા વણવપરાયેલી પાંદડા માટે પગારપત્રક સાથે સંકલિત.

સ્વયંસંચાલિત કોમ્યુનિકેશન

એપ્લિકેશન, મંજૂરી અથવા અસ્વીકાર માટે ઝટપટ સૂચનાઓ.

ક્લાઈન્ટ પ્રમાણપત્રો

તમે અમને ચૂકવો છો જ્યારે તમે અમને ચૂકવવા ગમશે.

Choose your plan

  • Active Application
  • Unlimited Employess
  • Leave Policies
  • Vacation Tracking
  • Team Communication
  • Free Support
  • SSL Encryption

FREE

for a month
STARTER

9

MONTHLY
STANDARD

80

YEARLY 50% Savings
Recommended
ECONOMY

99

MONTHLY 65% Savings
PROFESSIONAL

800

YEARLY 82% Savings