சொந்த கொள்கை வரையறுத்து

நெகிழ்வான விதியைத் வரையறுக்க அல்லது உங்கள் சொந்த கொள்கை தனிப்பயனாக்க அனுமதிக்கிறது சார்ந்த அமைப்பு. ஒதுக்கீடுகளின் முதலியன விட்டு, விடுப்பு வகைகளை வரையறுக்கின்றன முன்னோக்கி எடுத்து

ஆன்லைன் கண்காணிப்பு

ஆன்லைன் விடுப்பு விண்ணப்பிக்கவும். ஊழியரிடமிருந்து மேலாளருக்கு ஒப்புதல் முறையை. எப்போது அறிக்கைகள் வெளியே எடுத்து.

சம்பளப்பட்டியல் ஒருங்கிணைப்பு

இறுக்கமாக உங்கள் சொந்த கொள்கைகள் படி அனைத்து செலுத்தப்படாத அல்லது பயன்படுத்தப்படாத இலைகளுக்கு சம்பளப்பட்டியல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தானியங்கி தொடர்பாடல்

பயன்பாடு, ஒப்புதல் அல்லது நிராகரிக்கவும் உடனடி அறிவிப்புகள்.

கிளையட் டெஸ்டிமோனியல்கள்

நீங்கள் எங்களுக்கு செலுத்த விரும்புகிறேன் போது நீங்கள் எங்களுக்கு செலுத்த வேண்டும்.

Choose your plan

  • Active Application
  • Unlimited Employess
  • Leave Policies
  • Vacation Tracking
  • Team Communication
  • Free Support
  • SSL Encryption

FREE

for a month
STARTER

9

MONTHLY
STANDARD

80

YEARLY 50% Savings
Recommended
ECONOMY

99

MONTHLY 65% Savings
PROFESSIONAL

800

YEARLY 82% Savings